NAJAVA AKCIJE: KAPIJA RTNJA (Gola planina - Greda)
Subota, 16. septembar 2023.

Gola planina, poznata još kao Greda, nalazi se južno od glavnog masiva planine Rtanj i s pravom se može nazvati kapijom Rtnja. Većina geografa je svrstava u sastavni deo Rtnja, zajedno sa susednim Liscem, ali opet isturenost, prostranstvo, kao i visina vrha (1113 mnv) bi Gredu, pa i susedni Lisac, izdvojili kao posebne celine.

Planina se pruža pravcem istok-zapad, na zapadu i jugu se od vrha strmo spušta u vidu krečnjačkog odseka, dok se prema severu i istoku blago spušta ka visoravni ispunjenoj velikim brojem vrtača, jama i uvala. Na istoku se Greda nastavlja na vrhove Vodeni kamen, Kostadinovicu, Rujiški kamen i Jelovac.

PLAN AKCIJE:

06:00 – Polazak iz Čačka, od lokomotive.

05:30 – Polazak iz Gornjeg Milanovca, od crkve.

Putovanje: Čačak – Kraljevo – Kruševac – Đunis – Sokobanja - selo Šarbanovac

Oko 10:00 – priprema za pešačenje i polazak na stazu.

Oko 16:00 – dolazak sa staze na polaznu tačku, ručak.

Povratak za Čačak – u kasnijim satima.

Dužina staze – oko 16km, visinska razlika – oko 600m. Staza je srednje težine, vreme prolaska oko 6 sati.

Start staze je u Šarbanovcu (530 mnv) u centru sela. Staza se preklapa sa stazom koja ide do Velike Porice i Babe. Kod trafo-stanice staza se odvaja od asfalta (levo) i blago se penje do velike livade – Ravnište (640 mnv). Sa Ravništa se pruža lep pogled ka Liscu, Gredi i Rtnju.

Od Ravništa staza se preklapa sa evropskim pešačkim putem (crveno – žute oznake). Nastavlja prema severu, uz blagi uspon kroz retku šumu do Mirčinog dela i do izvora Bare (780 mnv), koji predstavlja kladenac gde može da se natoči voda za piće.

Iznad izvora se nalazi „vojni put“ koga staza preseca i nastavlja prema severu direktno prema vrhovima. Nedaleko iznad puta se nalazi raskrsnica gde se odvaja put za Gredu (pravo) i za Veliku Poricu i Babu (desno). Od račvanja, staza koja ide ka Gredi postepeno ulazi u šumu i prolazi pored napuštene kolibe odakle se penje do mesta „Suvo drvo“ gde se nalaze dva otvorena bunara (potrebno je voditi računa - ne prilaziti blizu). Kod ovog mesta, evropski put produžava pravo, dok put za Gredu blago skreće na desno do mesta Šančevi, gde se već otvara pogled ka Sokobanji.

Od Šančeva (910 mnv) do vrha je još kilometar i po šetnje po kamenitom usponu. Na ovoj deonici potrebno je, prilikom silaska, obratiti pažnju zbog klizavih stena i sitnih kamenčića.

Vrh Grede (Gole planine) predstavlja najlepši vidik u ovom kraju. Odatle se pruža lep pogled na Rtanj, Sokobanjsku kotlinu, Devicu, Ozren i Bovansko jezero. Vide se i Tupižnica i Stara planina.

NAPOMENE:

Prijave: Telefonom ili elektronski na 066/822-8226 (Dragica - Cica Pavlović) i na redovnom sastanku, a najkasnije do utorka, 12. septembra, uz obaveznu akontaciju od 1.500 din. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom ostaje obaveza nadoknade organizatoru u iznosu akontacije.

Kotizacija na bazi popunjenog vozila: Oko 1.700 dinara; konačna cena zavisi od broja učesnika.

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, planinarska kartica sa plaćenom članarinom za 2023.

Oprema: Obuća i odeća prilagođena terenu i vremenskim uslovima - zaštita od padavina i vetra; rezervna odeća i obuća.

Ishrana: Doručak u sopstvenoj režiji, besplatan ručak organizuje domaćin po završetku akcije (poneti posude i pribor za jelo).

Voda: Na stazi ima jedan izvor pijaće vode.

Organizator akcije i vođa puta: Dragica - Cica Pavlović (066/822-8226)

Vodiči na stazi: PD „Oštra čuka“ Sokobanja

Organizator zadržava pravo izmene plana.

PRAVA ORGANIZATORA: Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvođenju planinarskih aktivnosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe je obaveza učesnika da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD "Kablar".

Objavljeno: September 5th,2023