plan za 2022

ALPINISTIČKA SEKCIJA
RB MESEC galerija Naziv akcije lokacija Država Organizator
1. Januar Seminar penjanja u ledu Visočica BIH Miroslav Injac