UČEŠĆE ČLANOVA u 2022

PREGLED SVIH ČLANOVA(2008-2021) PREGLED SVIH AKCIJA PD KABLAR
rb Ime i prezime IZVEDENE AKCIJE PREĐENI KILOMETRI
1 Zvonko Dmitrić 1 10 POGLEDAJ SVE AKCIJE
2 Zoran Krndija 1 10 POGLEDAJ SVE AKCIJE