PREGLED SVIH ČLANOVA(2008-2021) PREGLED SVIH ČLANOVA - 2022
Ukupno akcija: Ukupno KM:
PD Kablar 104 1647
GODINA Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
2021 2 24 1741
MESEC Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
2 24 1741
R/b NAZIV AKCIJE / PLANINE vrh nadmorska visina PREĐENI KILOMETRI OD DO
1 Vujan Veliki Vujan 856 14 27.12. 27.12.
2 Noćni uspon na Kablar Kablar 885 10 31.12. 01.01.
GODINA Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
Postignuća iz prethodnih godina 102 1623 0